Interiérové barvy

Slevy

ROKO Detoxy Color Interier Zobrazit větší

ROKO Detoxy Color Interier

Nové

Detoxy Color je unikátní interiérová malířská barva se schopností odstraňovat v interiéru bakterie, plísně, škodlivé látky, zplodiny, výpary a pachy. DC je první interiérový nátěr na světě, kde se účinná fotokatalytická látka aktivuje běžným světlem.

Více informací

Do 2-3 dnů

617Kč

  • 4 KG
  • 7,5 KG

Více informací

Detoxy Color

Detoxy Color je unikátní interiérová malířská barva se schopností odstraňovat v interiéru bakterie, plísně, škodlivé látky, zplodiny, výpary a pachy. DC je první interiérový nátěr na světě, kde se účinná fotokatalytická látka aktivuje běžným světlem.

 Barva Detoxy Color® je unikátní barva

se schopností odstraňovat v interieru bakterie, plísně, škodlivé látky, zplodiny, výpary a pachy. Detoxy Color je první interierový nátěr na světě, který využívá fotokatalýzu k samočištění interiéru vzduchu a povrchu stěn. Unikátní složení je chráněno patentem.

Brava proti plísním Detoxy Color

Barva Detoxy Color® čistí vzduch

• ničí choroboplodné zárodky
• ničí plísně a alergeny
• odstraňuje škodlivé uhlovodíky, včetně aromatických látek (benzen, xylen, toluen a dalši)
• odstraňuje ftaláty (tedy změkčovadla z lepidel, gumy, koberců, laků aj. plastických hmot)

Barva Detoxy Color® udržuje čisté stěny

• zamezuje vzniku plísní
• rozkládá plynné polutanty v ovzduší, což je například nikotin
• odstraňuje pachy z kouření, z vaření nebo znečištěných prostor
• tam, kde plíseň na stěně již je, nastává při jejím přetření spolehlivá likvidace

Barva Detoxy Color® do každého prostoru

Ale zejména pro:
• prostory náchylné ke vzniku plísním
• objekty ve kterých se kouří
• veřejné prostory, kde se vyskytují děti /školky, školy, zábavní centra/
• zdravotnická zařízení

Charakteristika:

Silikátová vodouředitelná vnitřní nátěrová hmota, určená pro profesionály i hobby spotřebitele. Detoxy Color Interiér se vyznačuje extrémní bělostí (stupeň bělosti nad 96 %), vysokou kryvostí (stupeň 1), lehkou omyvatelností a otěruvzdorností. Má výbornou paropropustnost (stupeň 1)a dlouhodobou antimikrobiální a fungicidní účinnost.
Nátěr je odolný proti stárnutí a alkalickým látkám. Je určen pro nátěry keramického zdiva, vápenných i štukových omítek, betonu, apod. Má výbornou přilnavost i k hladkým podkladům s vyjímkou plastů. Obsahuje stálobarevné pigmenty
 
Použití:

Detoxy Color Interiér obsahuje fotokatalyticky aktivní látku, na bázi modifikovaného titandioxidu, citlivou na viditelné i ultrafialové světlo, která rozkládá škodlivé emise na vodu a oxyd uhličitý. Další předností je výborná propustnost oxidu uhličitého, která napomáhá dozrávání vápna v omítce. Přednosti Detoxy Coloru se nejvíce projeví ve vnitřních prostorách veřejných budov ohrožených kouřem z cigaret, výskytem plynných a kapalných exhalátů, zárodků plísní a mikrobů, jako jsou restaurace, potravinářské provozy, zdravotnické a nemocniční prostory. Způsob použití této unikátní nátěrové hmoty mimořádných vlastností je shodný s běžnými interiérovými, nátěrovými hmotami, vyžaduje však kvalitní, soudržný podklad.

Podklad:
Musí být čistý, suchý a zbavený všech nesoudržných částic.
Silně zašpiněné zdivo je nutno řádně vykartáčovat, příp. očistit vysokotlakým stříkacím zařízením.
Na nové omítce provedeme nátěr penetračním roztokem Rokogrund Silikát. Pokud je na stěně více předešlých nátěrů, je nutno prověřit kvalitu soudržnosti k povrchu. Soudržnost podkladu prověříme nejlépe přilepením samolepící pásky na omítku a jejím následným odtržením. Zůstane-li na pásce přilepen zbytek starého nátěru omítky je nutno tento podklad odstranit seškrabáním, nebo obroušením. V případě odtržení pouhé části kdy více než polovina staré malby zůstala na stěně, můžeme dle uvážení povrch stěny penetrovat. V tomto případě doporučujeme dvojí penetraci prostředkem Rokogrund silikát, kdy druhý nátěr provádíme ještě do vlhkého povrchu. Dosáhneme tím tzv.?hloubkovou penetraci.? Dvojí penetraci doporučujeme při aplikaci Detoxy Color na sádrové omítky. Sádra obsažená v omítce má kyselou reakci a od zásaditého nátěru je třeba iji důkladně oddělit, jinak dochází ke sprašování. Otevřené trhlinky a poškozenou omítkovou plochu je třeba opravit tmelem nabo sanační omítkou. Plísní napadené zdivo ošetřit fungicidními přípravky např. Rokofungistopem. Nové omítky /vápenocementové a cementové/ nechat dobře vyschnout po dobu min. 2 týdnů (dle počasí).
 
Penetrační nátěr:
U čistého povrchu lze penetrační roztok Rokogrund Silikát podbarvit 25% přídavkem Detoxy Color. Tímto je možné ušetřit jeden nátěr barvou.

Základní nátěr:
Natíranou plochu je nutné zpevnit neředěným penetračním prostředkem Rokogrund Silikát. Penetrací zvýšíme přilnavost nátěru k povrchu, zamezíme pronikání agresivních látek z podkladu do malby a vyrovnáme rozdílnou savost podkladu. Penetrační roztok lze přibarvit Detoxy Colorem, maximálně v poměru 4 : 1. Toto podbarvení umožní u málo zašpiněného povrchu aplikovat jen jednu vrstvu nátěru Detoxy Color. Penetrování provádím výhradně štětkou, abychom nátěr do povrchu doslova vetřeli.
Vlastní nátěrovou hmotu Detoxy Color aplikujeme teprve po dokonalém zaschnutí penetrace. Optimální doba je 8 až 16 hodin (v závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu). Detoxy Color nanášíme nejlépe válečkem s krátkým vlasem. Při aplikaci by teplota v místnosti neměla klesnout pod +15°. Druhý nátěr provádíme teprvre na dokonale vyschlý